Menu

Heeft de werkgever ontslag voor je aangevraagd? Hier moet je opletten

Wanneer je na een jarenlang dienstverband de werkgever je ontslag wilt geven, is het belangrijk voor beide partijen dat dit goed gedocumenteerd wordt en alle afspraken nagekomen worden. Hiervoor is een vaststellingsovereenkomst. Door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt een gang naar het UWV of kantonrechter voorkomen.

Dit is een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarin afspraken staat die beide partijen overeen zijn gekomen met betrekking tot het einde dienstverband. Dit contract dient na goedkeuring door beide partijen getekend te worden. Mocht er na de hand een geschil komen, kan er verwezen worden daar dit contract. Door het gebruik van een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer vaak sneller tot een gezamenlijke overeenkomst komen in plaats van via het UWV of de kantonrechter.

Dit mag niet ontbreken in een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst worden de belangrijkste zaken vastgelegd. Vooraf bespreek je dit met de werkgever en wanneer werkgever en werknemer tot een gezamenlijk besluit komen, wordt dit vastgelegd. Zo kan je de reden van ontslag, einde dienstverband, concurrentie- en/of relatiebeding, vrijstelling van je werkzaamheden en transitievergoeding in een vaststellingsovereenkomst vinden. 

Transitievergoeding

Bij een vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever de werknemer dient te betalen bij ontslag. De hoogte van een transitievergoeding verschilt per situatie. De hoogte wordt bepaald door de reeds opgebouwde dienstjaren in combinatie met het salaris. Voor elk gewerkt dienstjaar ontvangt de werknemer een vergoeding ter hoogte van 1/3 van het bruto maandsalaris. Wanneer het niet lukt om zelf de berekening te maken, kan je eenvoudig de transitievergoeding berekenen via een online tool. De transitievergoeding is het minimale bedrag waar je als werknemer recht op hebt, uiteraard kan je na onderhandeling een hogere vergoeding ontvangen.

In dit geval heb je geen recht op een transitievergoeding

In sommige gevallen heb je als werknemer geen recht op een transitievergoeding. Zo kan je ontslagen worden door verwijtbaar handelen. Bij ontslag op staande voet heb je als werknemer ook geen recht op een transitievergoeding. Ook bij een (dreigend) faillissement heb je als werkgever geen recht op een transitievergoeding. 

Tot slot

Ga nooit direct akkoord met het eerste voorstel vanuit de werkgever. Zorg voor het tekenen van een vaststellingsovereenkomst dat je je laat adviseren door een juridisch expert om zo het maximale resultaat te behalen.